Южен Полъх

Верига ресторанти "Южен Полъх", предлагат богато меню от традиционно българска и чуждестранна кухня.

Южен полъх Italian Style

Южен полъх Малкия Бунарджик

Южен полъх "Тракия" New Place

Южен полъх Полиграфия

РесторантМесарницатаКичук Париж

ул. „Стефан Стамболов“ 87 "А

Сладкарницата Южен Полъх

бул. "Кн. Мария Луиза" №72Храна за вкъщи

0898 726 623

позвънете и продиктувайте поръчката си.
Oставете точния адрес за доставка (в рамките на гр.Пловдив), име и телефонен номер за обратна връзка.На 02.03.2021 г. „ЕУЖЕНИНА“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справянето с последиците от пандемията COVID-19. Изпълнението на административния договор е в рамите на три месеца

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 42 900,00 лв., от който: 36 465,00 лв. европейско финансиране и 6 435,00 лв. национално финансиране.

Посредством безвъзмездните финансови средства дружеството „ЕУЖЕНИНА“ ООД постигна пряк положителен ефект върху общото икономическо състояние, както и успешно превъзмогване на негативното влияние от настъпилата икономическа криза вследствие на пандемията от COVID-19. Благодарение на безвъзмездната помощ дружеството ще продължи да присъства на българския пазар и да предлага висококачествени услуги в сферата си на дейност, като едновременно с това ще продължи да демонстрира положително развитие, изразяващо се в създаване на нови работни места и подобрена конкурентоспособност.