Южен Полъх

Верига ресторанти "Южен Полъх", предлагат богато меню от традиционно българска и чуждестранна кухня.

Южен полъх Italian Style

Южен полъх Малкия Бунарджик

Южен полъх "Тракия" New Place

Южен полъх Полиграфия
Храна за вкъщи

0898 726 623

позвънете и продиктувайте поръчката си.
Oставете точния адрес за доставка (в рамките на гр.Пловдив), име и телефонен номер за обратна връзка.На 02.03.2021 г. „ЕУЖЕНИНА“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справянето с последиците от пандемията COVID-19. Изпълнението на административния договор е в рамите на три месеца

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 42 900,00 лв., от който: 36 465,00 лв. европейско финансиране и 6 435,00 лв. национално финансиране.

Посредством безвъзмездните финансови средства дружеството „ЕУЖЕНИНА“ ООД постигна пряк положителен ефект върху общото икономическо състояние, както и успешно превъзмогване на негативното влияние от настъпилата икономическа криза вследствие на пандемията от COVID-19. Благодарение на безвъзмездната помощ дружеството ще продължи да присъства на българския пазар и да предлага висококачествени услуги в сферата си на дейност, като едновременно с това ще продължи да демонстрира положително развитие, изразяващо се в създаване на нови работни места и подобрена конкурентоспособност.