Южен Полъх

Верига ресторанти "Южен Полъх", предлагат богато меню от традиционно българска и чуждестранна кухня.

Южен полъх при Райски залив

Южен полъх Малкия Бунарджик

Южен полъх Сточна гара

Южен полъх Полиграфия

Южен полъх Тракия


Обновено меню!!!07.07.2020

Може да разгледате от тук


Храна за вкъщи

032/207 779   или    0894 777 165

позвънете и продиктувайте поръчката си.
Oставете точния адрес за доставка (в рамките на гр.Пловдив), име и телефонен номер за обратна връзка.На 02.03.2021 г. „ЕУЖЕНИНА“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справянето с последиците от пандемията COVID-19. Изпълнението на административния договор е в рамите на три месеца

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 42 900,00 лв., от който: 36 465,00 лв. европейско финансиране и 6 435,00 лв. национално финансиране.

Посредством безвъзмездните финансови средства дружеството „ЕУЖЕНИНА“ ООД постигна пряк положителен ефект върху общото икономическо състояние, както и успешно превъзмогване на негативното влияние от настъпилата икономическа криза вследствие на пандемията от COVID-19. Благодарение на безвъзмездната помощ дружеството ще продължи да присъства на българския пазар и да предлага висококачествени услуги в сферата си на дейност, като едновременно с това ще продължи да демонстрира положително развитие, изразяващо се в създаване на нови работни места и подобрена конкурентоспособност.